Studerende jongeren kampen vaak met stress-gerelateerde slaapproblemen

Ruim 40 procent van de Nederlanders slaapt ‘s nachts zeven uur of minder. Met name jongeren liggen regelmatig wakker door stress-gerelateerde factoren. Dit blijkt uit een enquête van online beddenwarenhuis Bedden.nl, gehouden onder 1.149 Nederlanders.

In het kader van de Internationale Dag van de Slaap, heeft Bedden.nl een Nationaal slaaponderzoek gehouden onder 1.149 Nederlanders. Respondenten werden onder andere gevraagd naar hun gemiddelde slaapduur en hoe vaak ze ‘s nachts wakker worden.

Bij de jongeren valt het op dat stress de grootste oorzaak is van slaapgebrek. Meer dan de helft van de jongeren tot 18 jaar (55,6 procent) en van tussen de 19 en 25 jaar (58 procent) geeft aan dat stressfactoren, zoals deadlines en peinzingen, een grote rol spelen in het slaapgebrek. Opvallend is dat deze leeftijdsgroepen doorgaans naar school gaan of een studie volgen. Van de ‘werkende’ jongvolwassenen van tussen de 26 en 35 jaar ligt ‘slechts’ 20 procent regelmatig wakker wegens stress.

De slaapduur van jongeren lijkt tevens af te nemen rond de studietijd. Jongeren tot 18 jaar genieten nog vaak van een nachtrust van tussen de 7 en 8 uur (45 procent). In de leeftijdsgroep 19 tot 25 jaar lijken jongeren steeds vaker slechts 6 tot 7 uur slaap te krijgen (36 procent), in tegenstelling tot de jongere schoolgangers (16 procent).