Frank Schröer nieuwe directeur Leeuwarden Studiestad

Per 1 oktober 2017 is drs. Frank Schröer de nieuwe directeur van de Stichting Leeuwarden Studiestad (SLS). Schröer volgt hiermee Wiebe Goodijk op die Leeuwarden Studiestad verruilt voor Stenden Hogeschool.

Frank Schröer komt van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân (RUG/CF) waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de marketing communicatie van de 11e faculteit (in oprichting) van de RUG in Leeuwarden.

Stichting Leeuwarden Studiestad
Leeuwarden Studiestad is een initiatief van NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein en wordt medegefinancierd door de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. Sinds afgelopen jaar is ook Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân toegetreden tot het bestuur van Leeuwarden Studiestad.
SLS heeft tot doel om studenten in Leeuwarden te boeien en te binden. De domeinen waarbinnen SLS zich beweegt zijn: Evenementen & Festivals, Cultuur, Sport, Gezondheid, Huisvesting en Leren, Werken & Ondernemen. Daarnaast worden onder de vlag van SLS voorbereidingen getroffen om een campagne te starten om Leeuwarden als studentenstad meer op de kaart te zetten.

Voorzitter SLS Paul Otter met aankomend directeur Frank Schröer
Frank Schröer