Hefpunt

——— English version below ————–

Gemeentelijke belastingen en WOZ waarde
In februari heeft Hefpunt de nota’s verstuurd met de Gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Als je in een zelfstandige woning woont en jouw inkomen is laag, dan  kun je bij Hefpunt terecht om te zien of je voor kwijtschelding in aanmerking komt.Reageer in ieder geval voor 1 april 2016. Voor kamerbewoning gelden andere regels.

Als je in een zelfstandige woning huurt, dan wordt de hoogte van je huur mede bepaald door de WOZ waarde. De gemeente Leeuwarden heeft eigenaren geïnformeerd. De gebruikers (lees: de huurders) helaas niet. Als jij denkt dat je huur te hoog is, omdat je woning teveel punten heeft door de WOZ waarde, bel dan met de gemeente Leeuwarden (tel: 14058) en vraag naar de WOZ waarde. Als je van mening bent dat de WOZ waarde te hoog is, dan kun je bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit voor 1 april 2016.

Doe daarna een check op de website van de Huurcommissie om te zien of je huur in overeenstemming is met het puntenaantal.

Als je denkt dat de huur te hoog is neem dan contact op met het Huurteam of bel 058-2132415. Zij gaan het dan gratis voor je controleren.

Municipal taxes and ‘WOZ waarde’ (WOZ = ((Dutch) Real Estate Appraisal Act))
In February, Hefpunt has sent bills with municipal taxes and land draining rates (‘gemeentelijke belastingen’ and ‘waterschapbelastingen’). If you live in an independent residence and have a low income, you can contact Hefpunt to see if you qualify for acquittal of these. Make sure you respond before April 1st, 2016. If you rent a room in student house, different rules apply.

If you rent an independent residence, the amount of rent you have to pay is partially determined by the WOZ value of the house. The municipality of Leeuwarden has informed the house owners about this, but not the users (tenants). If you think your rent is too high, because your tenement has too many points due to the WOZ value, you can call the municipality of Leeuwarden (phonenumber: 14058) and ask for the WOZ value.

If in your opinion the WOZ value is too high, you can appeal against the decision of the municipality. Do this before April 1st, 2016.

Consequently, you can check on the website of the Huurcommissie whether your rent is in line with the number of points your tenement was credited with.

Unfortunately these websites are in Dutch only, but if you have nobody to help you with the translation, you can contact the Huurteam Leeuwarden.

If you think your rent is too high, please call the Huurteam (phonenumber: 058-2132415). They will (for free) check the amount of rent you pay.