Friese hogescholen gaan fors investeren

NHL Hogeschool en Stenden in Leeuwarden investeren samen de komende jaren vele tientallen miljoen in gebouwen en vernieuwing van hun onderwijs.

Tot en met 2020 is jaarlijks 8 miljoen euro beschikbaar voor onderwijsvernieuwing. De scholen willen medio 2016 fuseren.

Ze starten dan met een nieuw onderwijsconcept, met studenten en docenten in kleine groepen en veel aandacht voor onderzoek en interactie met het regionaal bedrijfsleven.

Daarnaast is 20 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in het Stenden-hoofdgebouw in Leeuwarden. Vanwege groei van het aantal studenten is onder andere meer onderwijsruimte nodig.

Bron: Leeuwarder Courant