Foto’s student NHL te zien in Den Haag

LEEUWARDEN – Foto’s van derdejaars NHL-student Pieter Postma uit Leeuwarden zijn vanaf 11 juli te zien in een expositie in Den Haag. 

Postma maakte als afstudeeropdracht voor zijn studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) ‘Friese Boerenhanden’, een serie zwartwitfoto’s. Een van de foto’s is geselecteerd voor de tentoonstelling ZomerExpo ‘Woest’, die vanaf 11 juli te zien is  in het Gemeentemuseum in Den Haag.

Boer in beeld

De fotoserie is tot stand gekomen toen Postma, die met een boerenbedrijf is opgegroeid en eerder de opleiding Veehouderij deed, als afstudeeropdracht voor zijn studie Docent BKV in Leeuwarden beide werelden samen wilde brengen. Hij wilde door middel van portretten ‘de boer’ in beeld brengen en zocht lang naar het ultieme beeld. Postma: ,,Uiteindelijk kwam ik uit bij de handen. Die doen het werk, die vertellen het verhaal.”

Postma heeft in het kader van het project in totaal vijfendertig boeren bezocht. Hieruit is een serie van vijftien foto’s voortgekomen. Zijn deelname aan de ZomerExpo heeft een balletje aan het rollen gebracht en zijn werk trekt niet alleen interesse van musea. Twee foto’s zijn inmiddels aangekocht door NHL Hogeschool en ook uit onverwachte hoek trekt de fotoserie aandacht: een partij die latex handschoenen levert aan de veterinaire branche overweegt een deel van de serie aan te kopen.

Bron: Huis aan Huis