Workshop samenvatten: de vaardigheden

Friesland College/D’Drive organiseert in samenwerking met Neushoorn Academy meerdere workshops in het kader van de Nederlandse taal. Alle workshops zijn gratis toegankelijk en hebben verschillende onderwerpen.

Ontleden van poëzie, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en het trainen van je presentatietechnieken vormen een greep uit de onderwerpen.

De workshopleiders zijn Joost Agema en Anita de Lang, beiden docent op het Friesland College. De workshops zijn bedoeld voor iedereen en hebben geen toelatingseisen of intakes. Wel moeten gegadigden zich aanmelden via het e-mailadres info@neushoorn.nl (uiterlijk een dag vóór de datum van de workshop).

Met het toegankelijk maken van deze workshops maken het Frieslandcollege/D’Drive en Neushoorn serieus werk van het aanbieden van educatie voor iedereen in Leeuwarden. Naast de workshops zijn er gastlessen en masterclasses publiekelijk toegankelijk, zoals de lezing van Leo Blokhuis in januari. In de loop van het schooljaar zal er meer aanbod bekend worden gemaakt.

Date event: 30 mei